Teaserbild
Trennline

G. THEOD. BOM & ZOON, Auktion vom 17.-22.12.1888, Amsterdam.

G. THEOD. BOM & ZOON
Auktion vom 17.-22.12.1888, Amsterdam.

Zurück zur Listenansicht
In Merkliste legen

Losnummer 3035
Schätzpreis: 10,00 €
Zuschlag: 430,00 €


G. THEOD. BOM & ZOON, Auktion vom 17.-22.12.1888, Amsterdam.
Catalogus van de rijke en uitgebreide verzamelingen Gedenkpenningen, waarbij fraaie in goud en zilver gedrevene Legpenningen en Noodmunten, Paulelijke en Kerlelijke-penningen, Vroedschaps-, Gilde-, Brandspuit- en Armenpenningen, Vrijmetsalaarspenningen, Penningen betreffende de Munt, de Muntmeesters en de Numismaten, Penningkundige boeken en Penningkasten. Nagelaten door wijlen de Heeren A. Voombergh en A. H. Walter, beiden te Amsterdam. 1 unpaginierte S. mit einem Vorwort, 193 S. 3634 Nrn. Orig.-Broschur. Buchblock gebrochen.


Die Sammlung des Abraham Voombergh zu Amsterdam entstand bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Erlesenheit und Kostbarkeit seiner Medaillen betonten bereits Jeronimo de Vries und Johannes Cornelis de Jonge in ihrem 1829 herausgegeben Werk "Nederlandsche Gedenkpenningen verkaard, en met verdere bijdragen to de penningkunde" (S. 106). Abraham Voomberg (* 1784 in Amsterdam, Ó 1822) war Direktor der in Amsterdam niedergelassenen Compagnie van speculatie en handel in fondsen en effecten (Staatsalmanak voor het Koningrijk der Nederlanden voor den jare 1809, Amsterdam/Den Haag o.J. (1809), S. 494).

A. H. Walter war Mitglied in der Königlichen Altertumskundlichen Gesellschaft zu Amsterdam. Im Jahresbericht der 30. Generalversammlung dieser Gesellschaft vom 23. April 1888 wird sein Ableben kundgetan (P. van Eeghen, Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, Jaarsverslag in de dertigste algemeene vergadering of Maandag 23. April 1888, S. 6).