Teaserbild
Trennline

Diverse moderne Medaillen aus unedlem Material. Slg. Opitz 260, 296, 336, 337, 338 (2x), 343, 391a, 394, 396a, 542, 542a, 626, 648, 685, 1183, 1521, 3551, 3651, 4052, 4080, 4082, 4084b, 4086a, 4087a, 4087b, 4100, 4109, 4124, 4129, 4150, 4210, 4213, 4

MEDALS
RELIGION

Back to the list

Lot number 9019
Estimated price: 100.00 €
Hammer-price / sale price: 195.00 €


Diverse moderne Medaillen aus unedlem Material. Slg. Opitz 260, 296, 336, 337, 338 (2x), 343, 391a, 394, 396a, 542, 542a, 626, 648, 685, 1183, 1521, 3551, 3651, 4052, 4080, 4082, 4084b, 4086a, 4087a, 4087b, 4100, 4109, 4124, 4129, 4150, 4210, 4213, 4219, 4230, 4236a, 4237, 4248, 4268, 4293, 4303, 4306, 4602, 4605.


44 Stück., Gesamteindruck vorzüglich