Teaserbild
Trennline

20 Francs AN 12 (1803/1804) A, 1810 A, 1814 A, 1820 A, 1825 A, 1839 A, 1851 A, 1852 A, 1859 A, 1893 A, 1914. Insgesamt 63,91 g Feingold.

EUROPÄISCHE MÜNZEN UND MEDAILLEN
FRANKREICH, LOTS

Zurück zur Listenansicht
In Merkliste legen

Losnummer 5077


Schätzpreis: 2.000,00 €
Zuschlag: 2.400,00 €


20 Francs AN 12 (1803/1804) A, 1810 A, 1814 A, 1820 A, 1825 A, 1839 A, 1851 A, 1852 A, 1859 A, 1893 A, 1914. Insgesamt 63,91 g Feingold.


GOLD. 11 Stück., Meist sehr schön