Teaserbild
Trennline

Stadt. 2 Dukaten 1796. 6.88 g. D./T. 483; Fb. 179.

EUROPÄISCHE MÜNZEN UND MEDAILLEN
SCHWEIZ, BERN

Вернуться к списку
Занести в список-памятку

Номер лота 6151
Оценочная цена: 3 000.00 €
Присуждение: 4 600.00 €


Опечатки : Mit der Bewertung der NGC (Photo Cert) MS 66 (3937604-002)

Stadt.
2 Dukaten 1796. 6.88 g.
D./T. 483; Fb. 179.

GOLD. Prachtexemplar. Fast Stempelglanz

Exemplar der Auktion Fritz Rudolf Künker 260, Osnabrück 2015, Nr. 1895.