Teaserbild
Trennline

20 Francs AN 12 (1803/1804) A, 1810 A, 1814 A, 1820 A, 1825 A, 1839 A, 1851 A, 1852 A, 1859 A, 1893 A, 1914. Insgesamt 63,91 g Feingold.

EUROPÄISCHE MÜNZEN UND MEDAILLEN
FRANKREICH, LOTS

Вернуться к списку
Занести в список-памятку

Номер лота 5077


Оценочная цена: 2 000.00 €
Присуждение: 2 400.00 €


20 Francs AN 12 (1803/1804) A, 1810 A, 1814 A, 1820 A, 1825 A, 1839 A, 1851 A, 1852 A, 1859 A, 1893 A, 1914. Insgesamt 63,91 g Feingold.


GOLD. 11 Stück., Meist sehr schön